יצחק ש’ רקנטי

מרצה לחינוך ותקשורת, עורך לשון וספרות, בימאי ומפיק של סרטים תיעודיים.

עבודת הדוקטור של רקנטי עסקה בציונות הדתית ואמנויות המסך – בית ספר ‘מעלה’, תלמידיו וסרטיהם כמקרה מבחן. היא נכתבה במסגרת התכנית ביהדות זמננו באוניברסיטת בר אילן. 

רקנטי כתב עד עתה שלושה ספרים, ליבריתים לשתי אורטוריות, סיפורים קצרים ורשימות לילדים ולנוער, וכן ערך והפיק דיסקים של מוזיקה יהודית.

יצחק ש' רקנטי

מבחר עבודות