בתשס”ב (2001) התחיל רקנטי ללמד במכללה להוראה, וזאת ב buy generic modafinil online uk מכללת הרצוג, בה הוא מלמד עד היום בחוג לחינוך קורסים בממשק חינוך ותקשורת.

בתשס”ג (2002) הצטרף לסגל buy accutane online cheap canada מכללת אמונה, בשתיהן הוא מלמד עד היום בחוג לחינוך קורסים בממשק חינוך, תקשורת, תרבות ואמנות.

בתש”ע (2009) החל בליווי ובהנחיה של עבודות סמינריוניות בחינוך במכללת הרצוג ובמכללת אמונה.

בתשע”א (2010) ואילך החל ללמד ב buy prednisone 20mg אוניברסיטת בר אילן (במחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו) את הקורס שפה ותקשורת בעולם היהודי בימינו.

שנה לאחר מכן החל לרכז את העבודות הסמינריוניות בחינוך במכללת אמונה.

בתשע”ד (2013) קיבל על עצמו להוביל את מכללת אמונה לתואר שני בלימודים חזותיים בחינוך יהודי

במקביל, החל משנת תשס”ב (2001) מלמד רקנטי כתיבה אקדמית: הוראה פרטנית, ליווי עמיתים בכתיבת פרויקטים ב בית ספר מנדל למנהיגות חינוכית, ולאחר מכן הוראה פרונטאלית של קורסים בתחום זה במכללת אמונה, במכללת הרצוג ובמכון מנדל.

יצחק ש' רקנטי מלמד