קורסים במהלך שנות ההוראה

 • שפה ותקשורת בעולם היהודי בימינו
 • תקשורת וערכים
 • אמנותו של המאמין
 • החזותי ביהדות
 • הציבור הדתי בעיני עצמו דרך המצלמה
 • ילדים, בני נוער ומדיה
 • חינוך ואמנויות המסך
 • עיתונות יהודית וישראלית
 • כתיבה אקדמית
 • החוויה הדתית בקולנוע ובטלוויזיה
 • הפקה
 • כתיבה דוקומנטרית