ספר יובל, מאמרים
ספר דיני ישראל
קובץ מאמרים אקדמיים
ספר אפשר אחרת
ספר מחקר
ספר יהדות לשנות האלפיים
ספר הגות
ספר פרפרי געגוע
ספר שירה
ספר אסירי תקווה
פרוזה
ספר סיפורי סבא
סיפורים לילדים
ספר בכל מקום שהם
סיפורים, פרוזה
ספר אהלך באמתך
ספר זיכרון
ספר בשביל משל עצמו
ספר זיכרון
אלבום
ספר ועלינו המלאכה לגמור
ביוגרפיה מורחבת

רשימת הפרסומים המלאה

עריכת תוכן ולשון

 • לינה שגיא, געגוע לחיבוק – ילדים נפגעי טרור ומלחמה מספרים על החיים עם מי שאיננו, הוצאת משפחה אחת, ירושלים תשע"ג, 331 עמ'.
 • אלחנן נאה, אפשר אחרת – החשיבה היוצרת של התלמוד, הוצאת עם עובד, תל אביב תשע"ג, 307 עמ'.
 • דקלה דנינו ופרופ' זוהר עמר, אתיופיה בישראל – רפואה ותרופות של קהילת יוצאי אתיופיה, הוצאת מכון בן צבי, ירושלים תשע"ג, 379 עמ'.
 • ד"ר שלם יהלום, בין גירונה לנרבונה, אבני בניין ליצירת הרמב"ן, הוצאת מכון בן צבי, ירושלים תשע"ג, 414 + 9 עמ'.
 • פרופ' יוסף טובי ופרופ' דניס קורזון (עורכים), חקרי מערב ומזרח – לשונות, ספרויות ופרקי תולדה, מוגשים ליוסף שיטרית, אוניברסיטת חיפה והוצאת כרמל, חיפה תשע"א, 682 + כב עמ'.
 • יוסף מנדלביץ, הקנטוניסטים, הוצאת ספריית בית אל, ירושלים תש"ע, 288 עמ'.
 • ד"ר אילן שובל, עבדי המלך – יהודים ומוסלמים בממלכת אראגון 1176-1076, מכון בן צבי, ירושלים תש"ע, 310 עמ'.
 • ד"ר יובל הררי, הכישוף היהודי הקדום – מחקר, שיטה, מקורות, מכון בן צבי ירושלים תש"ע, 436 עמ'.
 • הרב דוד א' ספקטור, שו"ת דרמה, הוצאת מכללת אמונה, ירושלים תשע"ב (קס"א עמודים).
 • מרים בנימיני ויונדב קפלון, אסטרולוגיה עברית, עם עובד, תל אביב תשס"ט, 407 עמ'.
 • הרב יחזקאל סופר, לדעת להאמין, הוצאת חזק, ירושלים תשס"ז, 466 עמ'.
 • הרב דוד א' ספקטור ונעמי קאסוטו, מנורת חנוכה באמנות ובהלכה, הוצאת מכללת אמונה, ירושלים תשס"ו, 60 עמ'.
 • ויקרא, ספר ללומדים בבית הספר הממלכתי דתי, לכיתה ט, משרד החינוך התרבות והספורט, האגף לפיתוח תכניות לימודים, ירושלים תשס"ז, 267 עמ'.
 • ד"ר גבריאל חיים כהן, עיונים בחמש המגילות, הוצאת ספרית אלינר ומרכז לוקשטיין באוניברסיטת בר אילן, ירושלים ורמת גן תשס"ו, 385 עמ'.
 • הרב ד"ר מיכאל אברהם, את אשר ישנו ואשר איננו: על מדע דת ומיתוס, הוצאת תם, כפר חסידים תשס"ה, 494 עמ'.
 • הרב משה הרנוי, נויה של תורה, מאמרים לפרשיות השבוע ולמועדים, הוצאה פרטית, אלעד תשס"ד, 230 עמ'.
 • יצחק (יוליוס) פרויס, הרופא ובעלי מקצוע אחרים (תרגם: אורי וירצבורגר), ארז הוצאה לאור, ירושלים תשס"ד, 72 עמ'.
 • הרב דוד אברהם ספקטור, שו"ת אמנות, שאלות ותשובות בתחומי האמנות, העיצוב הגרפי והמחשבים, הוצאת מכללת אמונה וספרי ארז, ירושלים תשס"ג, 390 עמ'.
 • הרב עדין אבן ישראל (שטיינזלץ), הבן יקיר לי, לקט שיחות ומאמרים, הוצאת המכון הישראלי לפרסומים תלמודיים, ירושלים תשס"ג, 196 עמ' (עריכת לשון).
 • דניאלה שגיא אברבנאל, רזי האותיות, ירושלים, 2001. 157 עמ'.
 • הרב אריה כרמל, יהדות לשנות האלפיים, הוצאת פלדהיים, ירושלים וניו-יורק תשנ"ז, 302 עמ'.
 • הרב אריה כרמל (עורך): סוד המוסר, נושאים עיקריים מתוך "מכתב מאליהו", מאת הרב אליהו אליעזר דסלר זצ"ל, מותאמים לקורא בן זמננו, הוצאת אליעזר פישר, ירושלים תשנ"ה, 240 עמ'.
 • הרב יגאל אריאל, עוז מלך, ללימוד ספר שמואל, הוצאת מדרשת הגולן, חיספין תשנ"ד, 400 עמ'.
 • הרב ישעיהו שפירא, "... ועלינו המלאכה לגמור", מאמרים, סיפורים ופרקי חיים, במלאת מאה להולדתו, הוצאת ספרית בית-אל, תשנ"ב, 353 עמ'.
 • שלום רוזנברג, בעקבות הכוזרי, מהדורת ניסוי, הוצאת מעלה, ירושלים תשנ"א, 300 עמ'.
 • הרב גרשון אפפעל, תורת המצוות באמונת ישראל, הוצאת ראובן מס, ירושלים תש"ן, 202 עמ'.

ספרי ילדים

 • יוסף מנדלביץ', מקצה השמיים, ארז – הוצאה לאור, תשס"ד, 108 עמ'.
 • טל ברכה, ימית שלי, יומנה של ילדה מימית האבודה, הוצאת המחברת, כוכב יעקב תשס"ג, 166 עמ'.
 • יהודה אריאל, סיפורי סבא, הוצאת נחלה וספרית בית-אל, ירושלים תשמ"ט, 191 עמ'.
 • אהוד טוקטלי, שמואל וג'ודי קליצנר, ילדי תרשיש באי הבודד, הוצאת נחלה, ירושלים תשמ"ח, 317 עמ'.
 • אהוד טוקטלי, שמואל וג'ודי קליצנר, גלות בין גלים, הוצאת פרי הארץ, ירושלים תשמ"ז, 90 עמ'.

ספרות יפה

 • גב"י בוטבול, אסירי תקווה, הוצאת כרמל, ירושלים תשע"א, 394 עמ'.
 • הרב יגאל אריאל, לשם שמים, הוצאת ספרית בית אל, ירושלים תשס"ח (עריכה ראשונית).
 • זאב רוזנברג, הבית השלישי (רומן, מוכן לדפוס).
 • מיקי שיינפלד, בכל מקום שהם (קובץ סיפורים), הוצאת מעליות, מעלה אדומים תשס"ב, 232 עמ'.
 • אריה וודקה, מלכות הרשעה (נערך להוצאת הקיבוץ המאוחד ולא הודפס).

ביוגרפיות

 • פרופ' חיים אדלר, זיכרונות ותובנות, הוצאת כרמל, ירושלים, תשע"ח, 145 עמ'.
 • בגבורות, סיפורו של אברהם מרציאנו, בהוצאת המשפחה, באר שבע תשס"ט, 61 עמ'.
 • אמירה פרלוב, באים מאהבה, סיפור של פעילות ציונית, הגנה והעפלה בצפון אפריקה, משרד הביטחון – ההוצאה לאור, תל אביב תשס"ו, 192 עמ'.
 • בקוראי שמו: אבינו שמואל אברהם רקנטי, בהוצאת המשפחה, תל אביב תשס"ג, 238 עמ'.

מאספים וכתבי עת

 • מה אהבתי תורתך, מתורתה ומדרכה של ישיבת הר עציון במלאת מ"ה שנים להיווסדה, הוצאת ישיבת הר עציון, אלון שבות תשע"ד, של"ב עמודים (עריכה משותפת של החלק העברי עם שאול ברט).
 • זהו(ת) החמ"ד, מאה שנים לחינוך הציוני-הדתי, בהוצאת מנהל החינוך הדתי במשרד החינוך ויד בן צבי, ירושלים תשע"א, 396 עמ' בפורמט אלבומי (עריכה משותפת עם ד"ר לילך רוזנברג-פרידמן).
 • דיני ישראל, מחקרים בהלכה ובמשפט עברי, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב, כרכים ל (תשע"ה), החלק העברי, 213 עמודים; כט (תשע"ג), החלק העברי: 258 עמ'; כח (תשע"א), החלק העברי: 263 עמ'; כו-כז (תש"ע), החלק העברי: 462 עמ'; כה (תשס"ח), החלק העברי: 270 עמ', כד (תשס"ז), החלק העברי: 233 עמ'; כג (תשס"ה), החלק העברי: 215 עמ'.
 • עלי עין, ביטאון מכללת אמונה, גיליונות 6-4 (תשס"ו- תשס"ח).
 • מגילה ככתבה, תפילה שבכתב, מתורה עד כתובים, אות לעולם, ארבעה קבצי כינוסים על הגות אמנות ועיצוב, הוצאת מכללת אמונה והאגף לתרבות תורנית במשרד החינוך והתרבות, ירושלים תשס"ח, סה"כ 474 עמ'.
 • שחר כתום, אלבום המאבק נגד עקירת יישובי גוש קטיף וצפון השומרון, הוצאת ספריית בית אל, ירושלים תשס"ו, 276 עמ'.
 • אוגדן פרשת השבוע לספר שמות, למורה ולתלמיד, הסוכנות היהודית, ירושלים תשס"ד, החלק העברי, 189 עמ'.
 • ממך – אליך, מחזור תפילה, הגות וחוויה לימים הנוראים, ידיעות אחרונות והסוכנות היהודית, ירושלים ותל-אביב תשס"ד (עזרה בעריכה ליונדב קפלון), 2 כרכים, 727 עמ'.
 • מחשבות ישראל, שיחות עם הוגים וסופרים על יהדות, ציונות וישראל, ידיעות אחרונות והסוכנות היהודית, ירושלים ותל-אביב תשס"ג, 542 עמ'.
 • דוכן, מאסף למוסיקה יהודית, הוצאת רננות, המכון למוסיקה יהודית, ירושלים, טז (תשס"ו, ליובל השמונים של אביגדור הרצוג), 333 עמ' עברית (+ 86 עמ' אנגלית); טו (תש"ס), 183 עמ'; יד (תשנ"ו), 179 עמ'; יג (תשנ"א), 146 עמ'; יב (תשמ"ט), 320 עמ'.
 • מבסרט, מאמרים על יהדות וקולנוע, בית הספר לתקשורת ולאמנויות הטלוויזיה והקולנוע 'מעלה', 1 (2) ירושלים תשס"א. 78 עמ'.
 • מבסרט, כנ"ל, הוצאת בית הספר 'מעלה' והמכללה הדתית למורים ע"ש ליפשיץ, ירושלים תשנ"ו, 78 עמ'.
 • "ואתם תחרישון?", מבט ראשון על משמעות מלחמת המפרץ, בימת 'מעלה', ירושלים תשנ"א, 114 עמ'.
 • תורה ופוליטיקה, על דברי הרב ש"ך ומשמעותם הציבורית, בימת 'מעלה', ירושלים תש"ן, 83 עמ'.
 • חשבון נפש, עמדות וכיוונים בציונות הדתית לאחר הבחירות, בימת 'מעלה', ירושלים תשמ"ח, 58 עמ'.
 • "בשיר וקול תודה", זמירות שבת/ ספרדי ואשכנזי, התנועה הדתית-לאומית, תל אביב תשמ"ח, שתי חוברות, 64 עמ'.

ספרי זיכרון

 • ריבה, ספר זיכרון לריבה קושיצקי (החלק העברי), בהוצאת המשפחה, טורונטו, כסלו תש"ע (דצמבר 2009), 129 עמ'.
 • אהלך באמיתך, מסע חייה של אביה ווייל-בוקע ז"ל, בהוצאת המשפחה, קדומים תשס"ט, 338 עמ'.
 • בשביל משל עצמו, ספר זיכרון ליאיר בן לוי ז"ל, בהוצאת המשפחה, בני רא"ם תשס"ח, 211 עמ'.
 • חנוך, לזכר חנוך-פסח רייבר הי"ד, נפל ביום כיפור תשל"ד במעוז ליטוף, תל אביב תשל"ו, 116 עמ' (עם אמונה אלון).
 • אמציה, לזכר אמציה אילני הי"ד, נפל ביום כיפור תשל"ד במוצב החוף, תל אביב תשל"ו, 105 עמ' (עם מאיר חובב).

הבאה לדפוס

 • זאב ושמואל ספראי, משנת ארץ ישראל, מסכתות עירובין, פסחים, שקלים, מגילה-תענית, יומא, סוכה, ברכות, עורלה- ביכורים, ביצה, ראש השנה, בהוצאת מכללת ליפשיץ, תשס"ט – תשע"א.