מאמרים

“השבועון פרו ישראל ומאבקו להקמת בית יהודי בארץ ישראל”, קשר – לתולדות העיתונות והתקשורת היהודית בעולם היהודי ובישראל, המכון לחקר העיתונות והתקשורת היהודית ע”ש שלום רוזנפלד, הפקולטה למדעי הרוח, אוניברסיטת תל אביב, גיליון 49, עמ’ 8-48.

“אדם, משכן ומנורה – באילו צבעים נבראו?”, דרך אגדה, מכללת אפרתה, ירושלים, תשע”ז (מוכן לדפוס).

“יחסו של הציבור הדתי לאמנויות המסך”, בתוך (משה רחימי, עורך) ספר עמדו”ת, תקשורת יעדים ואתגרים, הוצאת מכללת אורות ישראל אלקנה-רחובות, תשע”א, עמ’ 204-169.

“על מקומם של לימודי הטלוויזיה והקולנוע בחינוך הדתי”, לזבולון, עיון ומעש, אסופת מאמרים לזכרו של זבולון המר, הוצאת משרד החינוך והתרבות, ירושלים התשנ”ט (עורך: יצחק הקלמן).

“שבע השנים הראשונות”, מבסרט, ירושלים תשנ”ו, הוצאת בית הספר ‘מעלה’ והמכללה הדתית למורים ע”ש ליפשיץ, ירושלים תשנ”ו, עמ’ 6.

“בנין מול בנין” (לימודי קולנוע בציבור הדתי), שם, עמ’ 78-69.

“שפה יהודית באמנות הקולנוע”, מחניים 11, ירושלים תשנ”ה, בהוצאת מרכז ספיר (עורך: הרב מנחם הכהן), עמ’ 336-330.

“שנו, או לפחות ענו”, לימודי הלכה בישיבות התיכוניות, ניב המדרשיה, תשל”א, עמ’ קפ”א- קפ”ז.

 

הרצאות בכינוסים מדעיים

2017 – שקיעי שירת המפטירין בראשית המאה העשרים בשאלוניקי, הרצאה בקונגרס העולמי השבעה עשר למדעי היהדות, ט”ז באב תשע”ז, 8.8.2017. 

2015     ‘פרו ישראל’, עיתון ציוני בצרפתית – זרז של אקטיביזם פוליטי, הרצאה בכנס ‘עולם מתהפך’, מכללת אפרתה, ז’ באדר תשע”ה, 25.2.2015.

2013     המיזוג בין לאומיות ודתיות בחזונו הפוליטי-הערכי של אברהם ש’ רקנטי, הרצאה בקונגרס העולמי השישה עשר למדעי היהדות, כ”ב באב תשע”ג, 29.7.2013.

2010     האם קיימת שפה יהודית בקולנוע הישראלי?, הרצאה בכנס הישראלי השני לחקר רוחניות עכשווית, אוניברסיטת חיפה, כ”ב באדר תש”ע, 8.3.2010.

2003     מוסיקה יהודית בטלוויזיה הישראלית – חומר למחשבה, הרצאה בכנס הבינלאומי “לבוש ותוך – מוסיקה ופיוט בין שמרנות לפתיחות”, אוניברסיטת בר אילן, כ”ד באייר תשס”ג, 26.5.2003.

2001     דימוי ודמות האישה בספרות, באמנות ובטלוויזיה, הרצאה בפאנל ביום עיון “האישה: דימוי, השתקפות ומציאות”, עם ד”ר טלי יניב וציפי לוריא, מכללת תלפיות, תל אביב, כ”ג באייר תשס”א, 2001.