יצחק ש' רקנטי בשיחה
  • recana@gmail.com
  • Yitzhak.Recanati-s@biu.ac.il
  • 052-6202733
  • 08-6649690